Завдання дошкільного навчального закладу /ясла-садок/ комбінованого типу «Незабудка» №81 на2017-2018 навчальний рік

Реалізуючи державну політику в галузі дошкільної освіти, пріоритетними в діяльності дошкільного навчального закладу у 2017-2018 навчальному році визначити завдання:

· Продовжити роботу по формуванню у дітей ціннісних орієнтації та моделей поведінки, що відповідають потребам сталого розвитку; активізувати у дошкільників усвідомлення необхідності збереження ресурсів землі та особистої причетності до майбутнього суспільства і природи;
· Сприяти вдосконаленню культури українського мовлення дошкільників шляхом використання в освітній діяльності малих фольклорних жанрів, творів сучасних дитячих поетів та письменників, дитячих журналів, інтерактивних методик та технологій розвитку зв’язного мовлення;
· Спрямувати роботу педагогічного колективу на забезпечення тісної взаємодії з батьками вихованців з питання розвитку у дітей емоційної культури та моральних почуттів, які забезпечують формування базових моральних якостей особистості.
Кiлькiсть переглядiв: 34

Коментарi