Анкета для батьків щодо оцінки оздоровчого потенціалу спортивних ігор і занять з фізкультури де присутні спортивні ігри (за 10-ти бальною шкалою)

1. Як Ви оцінюєте важливість забезпечення фізіологічного навантаження на дитину під час заняття з фізкультури де присутні спортивні ігри?
2.Як Ви думаєте, на скільки важлива моторна щільність заняття? (співвідношення часу, витраченого однією дитиною на безпосереднє виконання вправ, рухів, ігор, часу тривалості спортивних ігор)
3. Як Ви оцінюєте профілактичну та корегуючи цінність заняття? (профілактика порушень постави, плоскостопості, слабкості м'язового корсету, стимулювання м'язового тонусу, вестибулярних реакцій, подолання туго рухливості суглобів тощо)
4. Оцініть важливість попередження травматизму.
5. На яку оцінку, на Вашу думку, заслуговує діяльність педагогів щодо розвитку фізичних якостей у дітей: сили, швидкості, спритності, гнучкості, витривалості та ін.?
6. На яку оцінку Ви б оцінили використання факторів загартування дитячого організму, розширення знань дітей про чинники гарту: сонце, повітря, воду, сніг тощо?
7. Поставте бал, який на Вашу думку найточніше оцінить важливість врахування основних факторів ризику захворювань серцево-судинної системи, порушень постави, невротичних захворювань, порушень обміну речовин тощо.
8. Оцініть важливість реалізації біологічної потреби дитини в русі, рівень задоволення дітей, потяг до подальшого самостійного розвитку власного організму, занять фізичною культурою і спортом.
9. Як Ви оцінюєте формування рухових умінь і навичок у дітей під час занять спортом і фізкультурою?
10. Як Ви думаєте на скільки балів заслуговує задача на формування навичок особистої та громадської гігієни під час занять спортом і фізкультурою?
11. Поставте, на Вашу думку, відповідний бал, який оцінив би важливість розвитку вміння розуміти будову власного тіла, його функціональні особливості, вести спостереження за ним в стані спокою і активному русі: дбати про його удосконалення.
12.Дайте оцінку принципу приветивності та підготовки дітей до правильної поведінки в екстремальних ситуаціях.
13. Як на Вашу думку краще оцінити застосування вправ інтенсивного характеру та вправ на розслаблення?
14. Оцініть важливість створення умов для збереження і зміцнення психічного здоров'я під час спортивних ігор і занять з фізкультури де присутні спортивні ігри?
15. Як, на Вашу думку, краще оцінити здійснення медико-педагогічного контролю за руховою діяльністю та станом здоров'я дітей?
16. Як Ви вважаєте, на яку оцінку заслуговує використання динамічних та статичних вправ?
17. Оцініть забезпечення всебічного розвитку дитини на заняттях з фізкультури, де присутні спортивні ігри.
18. Поставте, на Вашу думку, відповідний бал, який оцінить важливість поєднання рухової та мовленнєвої діяльності у дітей під час занять спортивними іграми.
19. Чи важливо, показ зрушень у фізичному розвитку дітей, їхніх досягнень у оволодінні руховими вміннями та фізичними якостями перед однолітками, залучення дітей до самоаналізу? Оцініть балами.
20.На Вашу думку, чи важливо вміння педагога заряджати позитивною енергією задоволення; вміння керувати власним настроєм і емоційним станом вихованців? Оцініть по балах.
21.Як Ви оціните соціальний статус заняття з фізкультури, де присутні спортивні ігри та вплив на процес соціалізації дітей?
22.Дайте оцінку важливості відповідності вправ, ігор, рухових умінь до державної Я програми.
23. Як Ви вважаєте, чи важлива мотивація фізичної готовності до занять спортивними іграми? Оцініть.
24. Оцініть, як на Вашу думку, чи важливий розвиток та прояви дитячої творчості та самостійності під час заняття?
Результати анкетування:
240-150 – високий рівень оцінки оздоровчого потенціалу спортивних ігор і занять з фізкультури де присутні спортивні ігри.
150-80 – середній рівень оцінки оздоровчого потенціалу спортивних ігор і занять з фізкультури де присутні спортивні ігри.
80-24 – низький рівень оцінки оздоровчого потенціалу спортивних ігор і занять з фізкультури де присутні спортивні ігри.
Кiлькiсть переглядiв: 200

Коментарi